tuinen en wonen%|%bekijk direct ons productoverzicht%|%/tuinen-wonen bedrijfsgebouwen en terreinen%|%bekijk direct ons productoverzicht%|%https://www.matic.nl/bedrijfsgebouwen-terreinen recreatie en toerisme%|%bekijk direct ons productoverzicht%|%https://www.matic.nl/toegang-en-controle parkeerterreinen%|%bekijk direct ons productoverzicht%|%https://www.matic.nl/toegang-en-controle/parkeersystemen specials en maatwerk%|%neem contact met ons op voor meer informatie%|%/contact

Hek- en Grond detectie

Gronddetectie

Kenmerken

  • Onzichtbaar
  • Vroegtijdige detectie
  • Vrijwel iedere ondergrond
  • Hoog risicoprofiel

Productinfo

Onzichtbare detectiesystemen creëren t.o.v. zichtbare systemen een extra tijdmarge voor de alarmopvolging aangezien de indringer niet weet dat die gedetecteerd is. Doordat ze ondergronds worden aangelegd zijn ze ongevoelig voor weer- en andere atmosferische storingen en zijn ze niet te saboteren. Ze zijn toepasbaar in nagenoeg alle bodemsoorten en situaties. Daarnaast zijn ze uitermate geschikt in situaties waar esthetica een belangrijke rol speelt zoals historische gebouwen, musea en in de prive sfeer. Gronddetectie systemen zijn het enige juiste antwoord op de toenemende criminele tendens van "home jacking".

Beveiliging van a tot z

Uitgangspunt is de SVOR-standaard: signaleren, vertragen, observeren en reageren. Daarin staat uw bedrijfssituatie centraal. Naast advies en montage is ook instandhouding ons op het lijf geschreven. Onze omgeving verandert immers continu. We volgen ontwikkelingen op de voet en spelen daar razendsnel op in. Tel daarbij op onze hoogwaardige service- en onderhoudscontracten en het is duidelijk: met Matic speelt u op safe.

Toepassingen

Particulier - musea - lucht- en zeehavens - penitaire inrichtingen - militaire terreinen - high security terreinen


Download brochure: Hoge resolutie / Lage resolutie